«Content is King»

Du har sikkert hørt uttrykket «Content is King», men visste du at det stammer fra et innlegg Bill Gates skrev på Microsoft sine nettsider så langt tilbake som i 1996? Her skriver han blant annet:

Content is where I expect much of the real money will be made on the Internet, just as it was in broadcasting.

Bill Gates

Som han også skriver i innlegget er innhold i denne sammehengen et ganske vidt begrep. Videre skriver han:

[…] the broad opportunities for most companies involve supplying information or entertainment. No company is too small to participate.

Bill Gates

Det som er viktig å merke seg her er den siste setningen: Ingen bedrifter er for små til å delta. Også for små bedrifter er innholdet på en nettside særdeles viktig, og hvis du leser videre vil du få en liten innføring i hvordan jeg forholder meg til innhold når jeg leverer fra meg en ny nettside.

Grovt sett deles prosessen som gjelder innhold inn i fire faser:

  1. Planleggingsfasen
  2. Produksjonsfasen
  3. Leveringsfasen
  4. Den løpende fasen

Planlegging

Dette er den første fasen, og består av en gjennomgang av:

  • Hvem er målgruppen?
  • Hva ønsker kunden å formidle?
  • Hvordan skal dette formidles?
  • Hva er målet?

Produksjon

I denne fasen produseres innholdet. Det kan være jeg som gjør det på vegne av kunden, eller kunden selv som gjør dette.

Levering

I leveringsfasen publiseres den ferdige nettsiden med alt av innhold som skal være der, enten det er produsert av meg eller kunden selv.

Løpende fase